Piedāvātie pakalpojumi:

Rakstiskie tulkojumi

Dažādas tematikas tekstu tulkojumi, dokumentu, izziņu, slimības lapu u.c. tulkojumi vai...

Sīkāk

Dokumenta kopijas apliecināšana pie notāra

Atnesiet mums dokumenta oriģinālu. Mēs to...

Sīkāk

Tulkojuma apliecināšana pie notāra

Jūsu iesniegto dokumentu zvērināts tulkotājs pārtulko uz Jums nepieciešamo valodu, un pēc tam...

Sīkāk

Tulkojuma apliecināšana pašā birojā

Mēs apliecinām mūsu zvērinātā tulkotāja veikto Jūsu iesniegtā dokumenta tulkojumu biroja “Lingva Tev” vārdā...

Sīkāk

Teksta izdruka

Mēs Jūsu rokrakstā iesniegto tekstu sagatavojam datorrakstā un nododam Jums izdrukas veidā vai...

Sīkāk

Papildu pakalpojumi

Latvijas ĀM papildu apliecinājums (Apostille), tekstu nolasīšana, rediģēšana un daudz kas cits...

Sīkāk

Sīkāk:

Rakstiskie tulkojumi

dažādas tematikas tekstu (tehnisku, ekonomisku, juridisku, medicīnisku) tulkojumi, dokumentu (dzimšanas apliecību, darba grāmatiņu, pasu, laulības apliecību, izglītības dokumentu, izziņu (tostarp medicīnisko), slimības lapu u.c.) tulkojumi vai, ja nepieciešams, tikai viena dokumentā esoša zīmoga, kura teksts Latvijā ir latviešu valodā, tulkojums (piemēram, Krievijas vēstniecība pieprasa, lai dokumentos, kuru teksts ir krievu valodā, būtu pārtulkoti arī tajos redzamie zīmogu nospiedumi). Gatavos tulkojumus varat saņemt gan uz papīra, gan elektroniskā formātā.

Dokumenta kopijas apliecināšana pie notāra

Atnesiet mums dokumenta oriģinālu. Mēs to nokopēsim un noformēsim atbilstoši visām prasībām, kā arī apliecināsim pie notāra. Kopijas apliecinājuma tekstu vara sagatavot latviešu, angļu vai krievu valodā.

Tulkojuma apliecināšana pie notāra

Jūsu iesniegto dokumentu zvērināts tulkotājs pārtulko uz Jums nepieciešamo valodu, un pēc tam tulkojums tiek nodots notāram, kurš savukārt dokumentu un tā tulkojumu cauršuj, paraksta un apzīmogo.

Tulkojuma apliecināšana pašā birojā

Mēs apliecinām mūsu zvērinātā tulkotāja veikto Jūsu iesniegtā dokumenta tulkojumu biroja “Lingva Tev” vārdā (apliecinājumu paraksta tulkošanas biroja direktors un zvērinātais tulkotājs).

Teksta izdruka

Mēs Jūsu rokrakstā iesniegto tekstu sagatavojam datorrakstā un nododam Jums izdrukas veidā vai faila veidā nosūtām uz Jūsu elektroniskā pasta adresi.

Papildu pakalpojumi

- Ja tulkoto dokumentu paredzēts iesniegs vai uzrādīt ārvalstīs, tam var būt nepieciešams Latvijas ĀM papildu apliecinājums (Apostille).
Mēs to izdarīsim Jūsu vietā, apliecinot dokumenta apliecinājumu vai pašu pašu dokumenta oriģinālu.
- Ja atrodaties ārpus Latvijas un Jums ir nepieciešams dokuments no jebkuras valsts iestādes, Jūs varat atsūtīt pieprasījumu pa elektronisko pastu vai piezvanīt.
Mēs pieprasīsim nepieciešamo dokumentu no attiecīgās iestādes, pārtulkosim to uz Jums nepieciešamo valodu, apliecināsim tulkojumu pie notāra, pasūtīsim apliecinājumu “Apostille” Latvijas ĀM konsulārajā nodaļā un nosūtīsim gatavo dokumentu Jums pa pastu.
- Skeneris (teksta skenēšana un iegūtā faila nosūtīšana pa elektronisko pastu)
- Tekstu nolasīšana
- Tulkojumu rediģēšana
- Brošūru, slaidu tulkojumu noformēšana
- Tekstu rediģēšana