Piedāvāto pakalpojumu cenas:Valoda/Pakalpojumi  Cena (ar PVN) eiro 
Latviešu
Krievu
Angļu
Vācu
Poļu
Lietuviešu
Franču
Ukraiņu
Itāļu
Spāņu
Igauņu
Čehu
Holandiešu
Norvēģu
Serbu
Horvātu
Slovāku
Portugāļu
Zviedru
Ivrits
Dāņu
Somu
8,08
8,08
10,96
10,96
13,74
15,14
18,94
18,94
18,94
18,94
18,94
25,82
25,82
25,82
25,82
25,82
25,82
26,62
26,62
30,32
30,32
30,32
Noformešana no 2,18
Teksta izdruka no 0,49
Tulkojuma notariāla apliecināšana no 19,86
Dokumenta kopijas notariāla apliecināšana no 5,02
Tulkojuma apliecināšana pašā birojā 6,00
Apliecinājums “Apostille” 37,44

Cenas aprēķins:

- Ja iesniedzat tulkojamo tekstu elektroniski, tad, izmantojot funkciju “Wordcount”, mēs saskaitām rakstzīmes (vārdi + atstarpes) oriģināldokumenta tekstā. Vienas tulkojuma cenas aprēķinam izmantojamās lappuses apjoms mūsu birojā ir 1800 rakstzīmju, kas atbilst apmēram 250 vārdiem.

- Ja tulkojamo tekstu mums iesniedzas papīra formātā, tad rakstzīmes tādā pašā veidā pēc tulkojuma pabeigšanas tiek saskaitītas mērķa valodā.

- Tulkojuma notariālā apliecinājuma cenu veido:

- tulkojuma cena,
- kopijas notariālā apliecinājuma cena,
- tulkojuma notariālā apliecinājuma cena.


    Tulkojuma cena var palielināties šādu iemeslu dēļ:

teksta sarežģītība

ekonomisks, juridisks = 5%

tehnisks, medicīnisks = 10%

reklāmas = 15%

tulkojuma sagatavošanas termiņš

vairāk nekā 10 lappušu vienas darbdienas laikā = 50%

vairāk nekā 20 lappušu vienas darbdienas laikā = 100%

vairāk nekā 50 lappušu vienas darbdienas laikā = 200%

Iespējamās atlaides:

 

ja pasūtītā tulkojuma apjoms pārsniedz 50 lappuses, tad par tulkojumu, kurš nav steidzams, ir iespējama atlaide, sākot no 5% no kopējās tulkojuma cenas:

no 30 lpp. = 3%,

no 50 lpp. = 5%,

no 70 lpp. = 7%,

no 100 lpp. = 10%

Apmaksas kārtība:

 

Pasūtot tulkojumu, klients apmaksā avansa rēķinu, un galīgais norēķins tiek veikts pēc pasūtījuma izpildes.

Apmaksa var tikt veikta gan skaidrā naudā birojā, gan pārskaitījuma uz bankas kontu veidā.

Apmaksa ir iespējama gan eiro, gan citās konvertējamās valūtās pēc kursa norēķina dienā.

Informācija par valūtu maiņas kursiem ir publicēta tīmekļvietnē www.bank.lv.

Minimālais pasūtījuma apjoms ir 900 rakstzīmju vai puse no standarta lapas. Ja pasūtījuma apjoms ir mazāks nekā 900 rakstzīmes, tad cena tiek aprēķināta kā par minimālo pasūtījuma apjomu.

Mēs paturam tiesības veikt cenu izmaiņas.